btc365精选 > ATS系列 > 箱式外挂ATS(3-10KW)

箱式外挂ATS(3-10KW)

 产品名称:箱式外挂ATS   产品型号:HJX-C/G5(10)系列
适用机组:3-10KW柴、汽油机组
工作电压:8-20VDC
充电装置:DC 13.8V/2A充电器
切换类型:接触器型
外连接线长度:1.5m
ATS类型:外置箱式ATS
规格:250×140×320mm
其他:①市电输入信号指示灯(红灯) ②发电输入信号指示灯(绿灯)③自动状态指示灯(绿灯)     ④故障报警指示灯(红灯)