btc365精选 > ATS系列 > 手提外挂ATS(6-20KW)

手提外挂ATS(6-20KW)

产品名称:手提式外挂ATS   产品型号:HJS-C/G20系列
适用机组:6-20KW柴、汽油机组
工作电压:8-20VDC
充电装置:DC 13.8V/2A充电器
仪表显示:配btc36599T1系列仪表或不带仪表(可选)
切换类型:接触器型
外连接线长度:1.5m
ATS类型:外置手提ATS
规格:178×284×168mm
其他:①市电输入信号指示灯(红灯) ②发电输入信号指示灯(绿灯)③自动状态指示灯(绿灯)     ④故障报警指示灯(红灯)